Visa text        Färgkodning:        EJ publicerad            ÄR publicerad            SaknasÄmne

(C)

(KD)

(L)

(MP)

(M)

(S)

(SD)

(V)
331 st

 152 st 

 188 st 

 161 st 

 49 st 

 48 st 

 97 st 

 41 st 

 70 st 

A-kassa/Arbetslöshetsförsäkringen
Abort
Adoption
Afghanistan
Alkohol och narkotika
Alkolås
Amorteringskrav
Anhöriginvandring
Anhörigvård
Anonyma vittnen
Antibiotika
Antirasism
Apotek
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivaravgiften
Arbetskraftsinvandring
Arbetslöshet
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Arbetstidsförkortning
Assisterad befruktning
Barn
Barnbidrag
Barnfattigdom
Barnomsorg
Barns rättigheter & barnkonvention
Barnäktenskap
Bensinskatt
Betyg i skolan
Bibliotek
Bidrag till rika
Bil
Biologisk mångfald
Bisfenol
Bistånd
Bolagsskatt och kapitalskatt
Bostadsbidrag
Bostäder
Bredband och digital uppkoppling
Bromma flygplats
Brottsbekämpning
Brottsförebyggande
Brottsoffer
Buggning
Båtliv
Civilkurage
Civilsamhälle
Cykling
Deltidsarbetslösa
Demensvård
Demokrati
Digitalisering
Diskriminering
Djurförsök
Djurrätt
Djurskydd
Dubbdäck
Dubbel folkbokföring
Dödshjälp
Dödsstraff
Ekologiskt lantbruk
Ekonomi
Ekonomisk brottslighet riktad mot välfärden
Ekonomiskt bistånd & Socialbidrag
Elcertifikatsystemet
Elevhälsa
Elmarknad
Energi
Energiöverenskommelsen
Ensamkommande barn
EU – Europeiska unionen
Euron/EMU
Export
Extratjänster
Facket
Familjen
Familjerådgivning
Familjeåterförening
FAS 3
Fastighetsbeskattning och ränteavdrag
Feminism
Finanspolitik
Fiske
Flyg
Flygskatt
Flykting och asyl
Flyttskatt
FN
Folkhälsa
Folkhögskola
Folkomröstningar
Forskning
Fossila bränslen i transportsektorn
Frihandel
Friskolor
Fritidshem
Främlingsfientlighet
FTT – finansiell transaktionsskatt
Funktionsnedsättning och LSS
Förbifart Stockholm
Fördelningspolitik
Företagande
Företagsklimat
Författningsdomstol
Förmögenhetsskatt
Förnybar energi
Förskola
Förskoleklass
Försvar
Försvar - Alliansfrihet
Försvarets personal
Försvarets radioanstalt (FRA)
Försörjningsstöd
Föräldraförsäkring
Genmodifierade produkter (GMO)
Giftfri vardag
Graviditetspeng
Grundlagen
Grundskola
Gruvnäringen
Grön skatteväxling
Gymnasieskola
Gårdsförsäljning
Havsmiljö
HBTQ
Hedersbrott
Heltid och deltid
Hemlöshet
Hemtjänst
Hjälpmedel
Hyresrätter
hållbar MAT
Hälsovård
Hästsport
Högskola
Ideella organisationer
Ideologi
Idrott
Infrastruktur och trafik
Ingångsavdrag
Ingångsjobb
Inkomstskatt
Innovation
Integration
Internet och integritet
Invandring
Investeringar i nystartade företag
IPRED
Israel och Palestina
IT
IT i skolan
Jakt och viltvård
Jobb
Jobbskatteavdraget
Jordbruk och djurhållning
Jordbruk, jakt och fiske
Jämlikhet
Jämställd vård
Jämställdhet
Järnväg
Kemikalier
Klassikerlista
Koldioxidskatt
Kollektivavtal
Kollektivtrafik
Kommunalt skatteutjämningssystem
Konkurrens och statligt ägande
Konsumentfrågor
Konsumtion
Kriminalvården
Krisberedskap och totalförsvar
Kultur
Kunskap
Kvinnojourer
Kvinnors företagande
Kvotering
Kyrkor och trossamfund
Kärnkraft
Lag och ordning
Landsbygd
Lastbilar och tung trafik
Likvärdig skola
Livsmedelsproduktion
Lokalt självbestämmande
Lärare
Lärarutbildningen
Lärlingar
Läxor
Lönegapet mellan kvinnor och män
Mat
Matchningsanställning
Matsvinn
Maxtaxan i förskolan
Medborgarskap
Migration
Miljonprogrammet
Miljö
Miljö och klimat
Miljöbilar
Miljöbrott
Minoritetspolitik
Missbruk
Mobbning
Mobilfri skola
Mobiltelefoni
Mobiltäckning
Modersmål
Moms
Monarki
Motorsport
Mångkultur
Människohandel
Mänskliga rättigheter
Mötesindustrin
Narkotika
Nationalism
Nationella prov
NATO
Nedrustning
Nyanlända elever
Nyanländas etablering
Nyindustrialisering
Näringspolitik och konkurrenskraft
Offentlig sektor
Offentlig upphandling
Organiserad brottslighet
Papperslösa
Pension
Pensionärsskatt
Personlig assistans / LSS
personliga ägandet
Polisen
Politikerarvoden och partiskatt
Primärvård
Privat vård
Privata vårdförsäkringar
Prostitution
Psykiatri
Psykisk ohälsa
Public service och kommersiell media
Regional tillväxt
Regionala skattebaser
Regionalpolitik
Rekryteringsgap
Rektorer
Religionsfrihet
Religiösa friskolor
Riskkapital
RUT- och ROT-avdrag
Räddningstjänst
Rättssäkerhet
Samhällsplanering
Samtycke
Separationsstöd
Sex- och samlevnadsundervisning
Sexualbrott
SFI/Svenska för invandrare
Sjukförsäkring
Sjuksköterskor
Sjukvård
Självständighet
Sjöfart
Skatteflykt
Skatter
Skog
Skola
Socialförsäkring
Socialpolitik
Socialtjänst
Solenergi
Spel
Språkkrav
Statlig inkomstskatt
Statliga bolag
Straff
Strandskydd
Studiemedel
Studiero
Surrogatmödraskap
Svenskar i utlandet
Systembolaget
Säkerhetspolitik
Särskolan
Tandvård
Terrorism
Tiggeri
Tobak
Transporter och kollektivtrafik
Trygghet
Trängselskatt
Turism
Tåg
Ungdomsarbetslöshet
Ungdomsbrottslighet
Upphovsrätt
Ursprungsmärkning
Utanförskap
Utbildning
Utrikespolitik
Utsatta områden
Valfrihet i välfärden
Valsystemet
Vapen
Vapenexport
Varg och andra rovdjur
Vatten
Vattenkraft
Veteraner
Vindkraft
Vinst i välfärden
Vuxenutbildning
Våld i nära relationer
Vår politik i korthet
Vård till papperslösa
Vårdköer
Vårdnadsbidrag
Vägar
Välfärd
Värnplikt
XXX
Yrkesutbildning
Yttrandefrihet
Återvinning
Äktenskap
Äldre
Äldre på arbetsmarknaden
Äldreboendegaranti
Äldreboendemiljard
Äldreomsorg
Östersjön